Ryssdalsbrua ruver 43 meter over bakken. Herfra kan man skue langt ut i havet mot Halten fyr. (Foto: Statens vegvesen)

Endelig kom brua

Yrkes- og lastebilsjåfører slipper å kjøre med hjertet i halsen etter en svært etterlengtet bru- og veiåpning på Fosen i Trøndelag.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

25. oktober var det åpning av fylkesvei 723 – den nye Stokksundsveien mellom Ryssdalen og Herfjord ved trøndelagskysten.

På rekordtid

Sjelden har Trøndelag opplevd et veiprosjekt realisert på så kort tid. Hovedårsaken er behovet for rassikring på strekningen. Forvitring har gitt økende antall uforutsigbare stein- og is-sprang, samt ras.

Strekningen har lenge stått på prioritert liste over rasutsatte veier, men lave bevilgninger ga aldri nok midler til større sikringsarbeid.

Ettersom ingenting skjedde, ble det lokalt utredet 10 alternativer, som ble lagt fram på et folkemøte i Stokksund 25. august 2016. Der fremmet Gisle Herfjord forslag om en helt ny trase. Idéen slo an og prosjektet ble utredet. På rekordtid falt brikkene på plass.

Statkraft endret sine planer om adkomstvei til Kverndalsfjellet Vindpark. Samtidig ble det vedtatt at vindmøllene til Harbakfjellet skulle tas på land på den nye Monstad kai i Åfjord. Den nye traséen ble interessant for vindkraftutbyggerne med tanke på framtidig sikkerhet for drift og vedlikehold.

Spektakulært på Fosen.

Statkraft bevilget 37,5 mill. kroner.

Åfjord kommune definerte prosjektet som nyttig for videre næringsutvikling i Stokksundområdet, og bidro derfor med 10 mill. kroner, selv om veien er fylkeskommunens ansvar.

Veieier Trøndelag fylkeskommune gikk inn med resterende beløp på 400 mill. kroner.

Arbeidsfellesskapet «Kruse-Syltern ans» har bygget veien på 22 måneder. Byggingen omfatter 5000 meter vei, Ryssdals-tunnelen (590 m), Herfjordtunellen (760 m) og 146 lange og 43 meter høye Ryssdalsbrua.

Uoffisiell verdensrekord

En stolt fylkesordfører, Tore O. Sandvik, kunne utrope at dette måtte være uoffisiell verdensrekord i å bygge ny vei.

Hvem skulle tro at det er 3 år siden Knut Sundet satt på hans kontor og foreslo et spleiselag for denne veien og til vi nå i dag åpner den. All honnør til Fosenvegene som nok en gang viser at kreativitet og løsningsvilje gir mest mulig vei for pengene.

Powered by Labrador CMS