NHO LT-sjef Are Kjensli frykter full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli.

Trist for tungtransporten

- Tungtransporten mister et av sine viktigste tiltak for å kutte klimagassutslipp.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det er en av konklusjonene til NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli, etter at Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble fremlagt tirsdag.

Regjeringen foreslår ingen endringer knyttet til veibruksavgiften på biodrivstoff i RNB. Det betyr at hvis ikke Stortinget velger å endre på dette i budsjettforhandlingene, blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli.

- Vi hadde håpet at regjeringen skulle ta initiativ til å gjøre noe med avgiften på biodrivstoff. Som vi påpekte i høst under behandlingen av Statsbudsjettet, vil denne avgiften bety at tungtransporten mister et av sine viktigste tiltak for å kutte klimagassutslipp, sier Kjensli.

Skuff på skuff

NHO LT-sjefen viser til flere skuffelser i regjeringens reviderte budsjett. Kjensli etterlyser flere tiltak for å løse næringslivets behov.

Nå har riktignok regjeringen varslet en ny tiltakspakke for næringslivet om to uker.

Vedlikeholds-midler til vei og bane mangler i budsjettet, men det må nevnes at det allerede er bevilget 200 mill. kroner ekstra til vedlikehold på jernbane og 600 mill. kroner ekstra til vedlikehold på vei.

Ifølge NHO LT-sjefen er dette med på å skape økt aktivitet samtidig som det reduserer vedlikeholdsetterslepet.

Kjensli er positiv til økningen på 25 mill. kroner til insentivordningen for godsoverføring fra vei til sjø.

– For å få mer gods over på sjø, må sjøtransportens konkurransekraft styrkes. Vi har sett at det er et potensial for å åpne nye ruter, og nå kan flere prosjekter realiseres. Et eksempel er den tidligere "Tege-ruta" fra Bodø og nordover. I kombinasjon med bane fra Oslo til Bodø, vil det være et viktig prosjekt for godstransporten i Norge, sier Kjensli.

- Avgifter bør ettergis

NHO LT sendte i mars et forslag til tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen for godstransporten.

- Vi ba blant annet om at avgifter for gods på bane ble ettergitt for hele 2020. Vi har fått utsatt innbetaling av kjørevegsavgift og terminalavgifter. Det har bidratt til bedre likviditet for togselskapene, men lavere volum har medført redusert lønnsomhet. Det er derfor stort behov for tiltak som reduserer kostnadene for godstogselskapene. Vi ber derfor om at avgiftene ettergis for hele 2020, sier Kjensli.

Samferdselsdepartementet har også bedt Jernbanedirektoratet utrede muligheten for å forskuddsutbetale deler av årets bevilgning til støtteordningen for gods på bane. Jernbanedirektoratet har foreløpig ikke konkludert.

Powered by Labrador CMS