De forberedende arbeidene skal legge til rette for gigantjobben med å bygge ny vei og bru på riksvei 555 Sotrasambandet.
De forberedende arbeidene skal legge til rette for gigantjobben med å bygge ny vei og bru på riksvei 555 Sotrasambandet.

Entreprenøren HGT tildelt Sotrasambands-kontrakt

Det bergenske entreprenørfirmaet HGT AS (Halvorsen Grave- og Transportservice) er tildelt kontrakt på forberedende arbeider i forbindelse med bygging av ny riksvei 555 Sotrasambandet.

Publisert
- Dette arbeidet er avgjørende for gjennomføringen av Sotrasambandet, sier byggeleder i Statens vegvesen Anne May Økland.
 
Se hvem som er med i konkurransen om den store kontrakten på Sotrasambandet, på ca. 17 milliarder kroner.
 
Kontrakten har en verdi på ca. 32 millioner kroner og omfatter blant annet:
  • Omlegging av høyspentkabler i tilknytning til Sotrasambandet
  • Bygging av sykkelvei og ny rundkjøring i krysset Arefjordvegn/Sartorvegen på vegne av Vestland fylkeskommune.
  • Legging av nye VA-ledninger for ØyVAR

Starter arbeidet i august

Økland forteller at arbeidene etter planen vil starte opp i slutten av august 2020.

- Vi er glade for at kontrakten nå er tildelt og ser frem til å komme i gang med byggearbeidene.

Arbeidene er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Ett skritt nærmere nytt Sotrasamband

Pågående arbeid og den nye kontrakten er helt nødvendig for å sikre raskest mulig anleggsoppstart for OPS-selskapet.

- Ettersom dagens høyspenttrasé flere steder er i konflikt med nytt veisystem, er vi helt avhengige av omlegging for å kunne bygge Sotrasambandet som planlagt. Vi er med dette et skritt nærmere nytt veisystem, sier Økland.