Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen sammen med statssekretær Ingelin Noresjø (i midten) og Berit Hundåla, ordfører i Vefsn kommune hogg snora for å markere veiåpningen.
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen sammen med statssekretær Ingelin Noresjø (i midten) og Berit Hundåla, ordfører i Vefsn kommune hogg snora for å markere veiåpningen.

- Et skoleeksempel på effektiv veibygging

Statssekretær, utbyggingsdirektør og ordfører strålte i godværet da 30 kilometer med ny E6 ble åpnet i Vefsn kommune i Nordland torsdag.

Publisert

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, var synlig stolt over det prosjektleder Bård Nyland og resten av «E6-Helgeland-gjengen» har fått til sammen med entreprenøren Skanska og Vefsn kommune.

- E6 Helgeland har vært læremester i effektiv veibygging for andre veiprosjekter i Statens vegvesen, og det er et skoleeksempel på effektiv veibygging, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

62.000 kroner per meter

Fra før har E6 Helgeland åpnet 62 kilometer i nord. Med strekningen som åpnet torsdag, er det åpnet 48 kilometer ny vei på E6 Helgeland sør.

Veien har en snittpris på 62.000 kroner per meter. «Det er ny vei til halv pris», skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Til sammen er det investert 8,1 milliarder kroner i ny vei. Trafikantene kan nå kjøre 12 mil med ny vei fra grensen Trøndelag/Nordland til Saltfjellet.

Torsdag 3. september hogg statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) snora for 30 kilometer ny trafikksikker vei på strekningen Kulstaddalen-Ose.

- Statens vegvesen har holdt i dette prosjektet på en strålende måte. Gjennom denne nye kontraktsformen har dere i tett samarbeid med Skanska og de andre aktørene funnet gode løsninger. Takk for jobben, sa Ingelin Noresjø.

Bygget 25 km ny vei i året

Fartsgrense er 90 kilometer i timen på den nye veien. Før gikk trafikken gjennom flere 60- og 70-soner.

Entreprenøren Skanska og underentreprenøren Hæhre Entreprenør har jobbet med det byggherren betegner som «svært god fremdrift». Det gjør at strekningen åpner et år tidligere enn planlagt etter byggestarten i 15. mai 2017. Skanska har bygget to kilometer vei i måneden, og 25 kilometer vei i året.

- Aldri er det bygget vei med denne standarden så raskt i Norge, skriver Statens vegvesen i nyhetsmeldingen.

Den nye veien går over ti nye bruer og gjennom tre tunneler. Det er også bygget en rundkjøring, ti veikryss og 13 busslommer. Statens vegvesen tar også i bruk en ny kontrollplass ved fylkesvei 78, 25 kilometer nord for Mosjøen.

Lite siderekkverk

Vegvesenet har planlagt veien med lite bruk av siderekkverk. I stedet er veien bygget med en sikkerhetssone på sju meter utenfor hvitstripen.

- Det gjør det enklere å oppdage vilt på vei ut i kjørebanen, samtidig som biler som kjører av veien unngår bråstopp, sier prosjektleder Bård Nyland.

Effektiv veibygging

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik trekker frem tidlig involvering av entreprenører, og et sømløst samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunene Vefsn, Rana og Hemnes, som viktige forklaringer på lave byggekostnader, god kvalitet og rask gjennomføring av E6 på Helgeland.

Allerede i 2010 inviterte Statens vegvesen store entreprenører inn og spurte dem hvordan de ville organisert veiprosjektet for å få mest mulig vei for pengene.

- Vi tok med oss det beste fra de tre OPS-prosjektene Vegvesenet bygget tidlig på 2000-tallet og utviklet nye løsninger sammen med entreprenører. Kommunene fulgte opp med effektiv behandling av flere reguleringsplaner. Noen av reguleringsplanene ble endret etter hvert som vi bygde vei, sier Davik.

Den nye veien er blitt 6,2 kilometer kortere enn veistrekningen den erstatter.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS