- På 4-ern skal vi i den nærmeste tiden få fire ulike kontrakter ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, uten at det går utover kvaliteten. På E16 skal vi sammen med Skanska og PNC bygge avtalt vei til avtalt pris samtidig som vi har HMS på stell, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.
- På 4-ern skal vi i den nærmeste tiden få fire ulike kontrakter ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, uten at det går utover kvaliteten. På E16 skal vi sammen med Skanska og PNC bygge avtalt vei til avtalt pris samtidig som vi har HMS på stell, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen.

Vegvesenet slår sammen to veiprosjekter

Statens vegvesen slår sammen rv. 4 Hadeland og E16 Jevnaker-Ringerike til en felles veiorganisasjon.

Publisert Sist oppdatert

- Det er klare stordriftsfordeler med å slå sammen de to veiprosjektene på Hadeland, sier områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sørøst

På E16 går anleggsmaskinene for fullt. Neste år vil mye av jobben være gjort. Det faller i tid sammen med at anleggsdriften starter opp igjen på rv.4. Mye tyder på at anleggsarbeidet deretter kan fortsetter på E16 i Ringerike fra Eggemoen til Nymoen

Odd Johansen er nå prosjektleder for to milliardprosjekter med noen kilometers avstand på Hadeland.

Johansen (59) har 26 år bak seg i Statens vegvesen. Han kommer fra stillingen som prosjektleder for Fellesprosjektet Ringeriksbanen. Før det var han prosjektleder for E134 Gvammen-Århus i Seljord.

- På 4-ern skal vi i den nærmeste tiden få fire ulike kontrakter ut i markedet så raskt det lar seg gjøre, uten at det går utover kvaliteten. På E16 skal vi sammen med Skanska og PNC bygge avtalt vei til avtalt pris samtidig som vi har HMS på stell, sier Johansen.

Han skal nå bruke den nærmeste tiden på å bli godt kjent med sin nye ansatte på riggen på Jevnaker.

- Dette er jo stort sett folk som kjenner hverandre fra før. Vi bør ha de beste forutsetninger for å legge sammen to og to og få mer enn fire, sier Johansen.

Han har også ansvaret for E16 Kvamskleiva og rv. 4 hele veien fra Oslo til Mjøsbrua.