Skal utvikle en «digital bru-tvilling»

Bygging av bru digitalt skal spare penger og øke kontrollen med byggingen av den virkelige brua.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sopra Steria er tildelt kontrakten for å utvikle Bjørnafjorden Open Live Center (BOLC). Kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner. Prosjektet starter opp i høst, og målsetningen er å lansere BOLC-dashboard i slutten av juni 2021.

Den nye brua er en del av prosjektet E39 Stord-Os på Vestlandet.

Den nye programvaren gjør det mulig å skape en digital tvilling til flytebroen over Bjørnafjorden. Den digitale «tvillingen» skal med sine grafer og fargekoder på en enkel måte vise statusen i prosjektet. Sopra Steria skal samarbeide med Geodata, Areo og Cowi.

Statens vegvesen har de siste årene kuttet kostnader i milliardklassen på vei- og utbyggingsprosjekter. En viktig del av arbeidet med å få kostnadene ned og nytten opp, er bruken av ny teknologi og digitalisering. Nå blir enda en innovativ løsning presentert, en som skal sikre at byggingen av verdens lengste flytebru får en «dynamisk modellorientert plattform for prosjektstatus, og med det en redusert risiko i prosjektgjennomføringen».

Kostnader ned og nytte opp

Bru over Bjørnafjorden.

- Vi leter alltid etter muligheter for å få kostnadene ned og nytten opp. Gjennom økt digitalisering og ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi bli mer effektive, og ikke minst utvikle de gode løsningene som gir en merverdi for samfunnet og brukerne rundt oss, sier Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Den nye teknologien som vegdirektøren viser til, har fått navnet BOLC dashboard, og skal være et verktøy som med god treffsikkerhet viser utviklingen i de ulike delene av prosjektet.

- BOLC er en GIS/BIM-plattform som viser data i de forskjellige fasene i prosjektet visualisert i et dashboard, forteller Ann-Kristin Skarbøvig, direktør i Sopra Steria transportsektor

Samler HMS og prosjektmodell

Løsningen har som mål å gi prosjektdeltakerne et rollebasert dashboard som i sanntid viser status på blant annet HMS, kostnad, fremdrift og kvalitet.

- Alt dette visualiseres sammen med eller i selve bruas prosjektmodell gjennom et skreddersydd dashboard for den enkelte prosjektdeltaker, sier Elin Dalen-Rasmussen som er prosjektleder for BOLC-prosjektet.

Powered by Labrador CMS