E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer, består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg.
E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer, består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg.

Nye Veier har lyst ut E6 Storhove – Øyer på nytt

Nye Veier AS har lyttet til bransjen og skal ha gjort betydelige endringer i konkurransen fra første gang strekningen ble lyst ut.

Publisert

Konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier er lyst ut på nytt. Totalentreprisen består av både planlegging, prosjektering og bygging med planlagt byggestart i 2021 og ferdigstillelse i løpet av 2025.

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer, består av 9,6 km med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 km forbi Fåberg.

- Etter at vi måtte avlyse den opprinnelige konkurransen, har vi lyttet nøye til innspillene vi har fått fra markedet og gjort betydelige endringer i konkurransen. Med vedtatte reguleringsplaner og nye anbudsdokumenter ligger nå alt til rette for positiv respons fra markedet på dette spennende oppdraget, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Frist for å melde seg på til kvalifisering er 18. desember. Tre til fem leverandører skal plukkes ut for å være med videre i denne konkurransen med forhandling. Nye Veier planlegger med kontraktsignering til sommeren.

- Nye Veier opprettholder fremdriften for storutbyggingen av E6 gjennom Innlandet. Delstrekningen E6 Storhove – Øyer inngår i utbyggingen av 43 km med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter og det er den nordligste kontrakten som nå lyses ut på nytt, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier har nylig åpnet 43 km med firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv. E6 gjennom Innlandet er hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim og avgjørende for både gods- og persontrafikk fra og til Nordvestlandet.

I tillegg er E6 svært viktig for lokalt og regionalt næringsliv og alle som daglig ferdes på hele eller deler av strekningen til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter.

Når hele Kolomoen – Otta står ferdig, har strekningen en teoretisk reduksjon i reisetid på ca. 35 minutter og bedre trafikksikkerhet.

Powered by Labrador CMS