STORT PROSJEKT: Hele prosjektet E6 Ranheim-Værnes er kontraktfestet til 5,2 milliarder kroner.
STORT PROSJEKT: Hele prosjektet E6 Ranheim-Værnes er kontraktfestet til 5,2 milliarder kroner.

LNS klar for Acciona-jobb

Nå er kontrakten signert og dermed er det klart at LNS AS skal drive tunneler som underentreprenør for spanske Acciona på prosjektet E6 Ranheim-Værnes.

Publisert

Dette er et av de største veiprosjektene i Trøndelagsregionen de siste årene. Acciona har forpliktet seg til å inngå sterke partnerskap med norske selskaper, og har altså valgt LNS AS til å utføre tunnelarbeid på oppgraderingen av E6 Ranheim-Værnes.

E6 Ranheim-Værnes bygges på oppdrag for Nye Veier. Arbeidet omfatter prosjektering og bygging av 23 km firefelts motorvei langs dagens E6-trasé, inkludert tre tunneler med doble løp. Prosjektet har et budsjett på 5,2 milliarder kroner og skal ferdigstilles i 2025.

Byggearbeidet startet 1. september 2020. Oppgraderingen innebærer utvidelse av motorveien fra to til fire felt, og vil forbedre mobiliteten i den nordlige delen av Trøndelag fylke. I tillegg til forbedret trafikkflyt og sikkerhet, vil prosjektet redusere reisetiden med fem minutter.

- Acciona tar samfunnskontrakten vår på største alvor. Prosjektene våre skal og må skape så store positive ringvirkninger og verdier lokalt som mulig. Kunnskapen, erfaringene og ekspertisen vår skal overføres til partnerne vi jobber med, sier prosjektdirektør Jacobo Arnanz i Acciona Norge.

Videre skriver Acciona at LNS er valgt som underentreprenør på grunn av sin omfattende erfaring med store samferdselsprosjekter i Norge.

– Vi er meget godt fornøyde med at denne kontrakten nå er signert. Dette er et prosjekt som passer LNS veldig godt og vi ser fram til å ta fatt på arbeidet etter nyttår. Med denne kontrakten er LNS sikret en solid ordrereserve for det kommende året, sier adm. direktør Jonas Tetlie i LNS.

Som underentreprenør vil LNS AS jobbe med Stavsjøtunnelen, som har en lengde på 1770 meter, og halvparten av Helltunnelen, som tilsvarer 1950 meter. Tunnelarbeidet vil foregå fra januar 2021 til sommeren 2022.

Fakta om prosjektet:

• 23 km lang E6 strekning mellom Ranheim og Værnes

• Prosjektkostnad: 5,2 mrd. NOK ekskl. mva.

• Hastighet: 110 km/t

• Ferdigstillelse Ranheim-Reitan: 2023

• Ferdigstillelse Reitan-Hommelvik: 2024

• Ferdigstillelse av prosjektet: 2025

• Totalentreprenør Acciona Construcion

E6 Ranheim-Værnes blir det tredje store infrastrukturprosjektet som infrastruktur- og fornybarselskapet ACCIONA gjennomfører siden selskapet etablerte seg i Norge i 2015. ACCIONA er nå i ferd med å ferdigstille EPC TBM Follobanen som knytter sammen Oslo og Ski. I tillegg har selskapet nå startet arbeidet på Sandbukta - Moss - Såstad (SMS2A), som er et annet stort jernbaneprosjekt for Bane Nor. Partnerskap med lokale selskaper blir prioritert høyt i alle Accionas prosjekter, skriver Acciona i en pressemelding.