Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga i dag klarsignal for å sende ut Norges første digitale planvarsel - i et digitalt møte, så klart.
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga i dag klarsignal for å sende ut Norges første digitale planvarsel - i et digitalt møte, så klart.

E6 Gyllan-Kvål først ut med digitalt planvarsel

I går ble det sendt ut varsel om planoppstart for regulering av E6 Gyllan-Kvål i Trøndelag. Slikt varsel er vanligvis brev sendt i posten, men ikke denne gangen.

Publisert

Nye Veier varsler alltid om planoppstart når nye prosjekter settes i gang. Grunneiere og naboer til den nye veien får eget varsel, i form av et brev i postkassen.

Men det får ikke de som er berørt av den nye E6-en som skal bygges fra Gyllan til Kvål. Som de første i Norge, får de varselet digitalt i Altinn.

Norconsult, som er Nye Veiers rådgiver på prosjektet, har laget en tjeneste for digital varsling av planoppstart. Dette er i tråd med Nye Veiers visjon om å tenke nytt og å gjøre ting litt annerledes.

Det ble trykket på send-knappen direkte i møtet, etter at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga klarsignal.
Det ble trykket på send-knappen direkte i møtet, etter at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup ga klarsignal.

- En endringsagent

- Nye Veier er en endringsagent, også når det gjelder digitalisering. Dette gjenspeiles i alle våre konkurranser. Våre krav til digital gjennomføring gjelder for alle faser av våre prosjekt, fra utlysing av konkurranse til ferdigstillelse og overlevering samt garanti og vedlikehold, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Effektiviserer og bidrar til medvirkning

Ved å digitalisere planprosessen, effektiviseres dette arbeidet betydelig. Norconsult anslår at man sparer flere dagsverk på digital varsling, avhengig av planområdets omfang.

Det planlegges for ca. 17 km firefelts motorvei fra Gyllan til Kvål i Trøndelag. Kartet viser planavgrensningen.
Det planlegges for ca. 17 km firefelts motorvei fra Gyllan til Kvål i Trøndelag. Kartet viser planavgrensningen.

Det skal også være mer miljøvennlig å sende varsel digitalt fremfor på papir. Og ikke minst, skal det gjøre det enklere for publikum å medvirke i planprosessen. Dette er et viktig prinsipp for Nye Veier:

- Nye Veier ønsker bred medvirkning, og gjerne på et så tidlig stadium som mulig. Vi kjenner nødvendigvis ikke til alt rundt de lokale forholdene. Det er ikke mulig. Derfor vil vi gjerne at de som har denne kunnskapen deler den med oss og kommer med sine innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen, sier Aanesland.

Digital verktøykasse

Den nye tjenesten er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med å lage en digital verktøykasse som gjør det mulig å utvikle ulike digitale løsninger på planområdet. Å sende digitalt varsel om planoppstart er det første verktøyet i kassen.

- Digitalisering av plan- og byggeprosesser er viktig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal få en enklere hverdag. Nå er vi i gang med å digitalisere planprosessene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) som i et digitalt møte ga grønt lys for norgeshistoriens første digitale planvarsel.

Det er Norconsult Informasjonssystemer, sammen med Ambita, som har utviklet løsningen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har etablert en tjenesteplattform som sikrer at oppstartsvarslene sendes ut via Altinn.