SATSER: Eirik Strand i Arstec AS vil satse på FloatRing, og har engasjert et spesial-konsulentselskap til oppfølging. Foto: Arstec

Arstec: - Ikke aksepter at skader på kummene er svinn!

DRENERING: Kummene får ofte juling. Både når de legges, underveis i anleggsprosjektet og ikke minst når veien er ferdig og trafikken flyter som normalt. Problemet er at kumlokket ikke alltid blir liggende flatt og i kant med veien.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

STØTTES MOT GRUNNEN: FloatRing er konstruert slik at ringen støttes mot grunnen, og ikke mot kumgodset. Foto: Arstec

Grunnen hever seg og senker seg, ofte i takt med temperatursvingninger og tele. Kumgodset står derimot stille, og konsekvensen blir ofte at kumlokket blir liggende høyt i veibanen. Biler, lastebiler og brøytebiler kommer deretter og gir kum, utstyr og omgivelsene rundt juling. For brøytemannskap kan det være så ubehagelig å kjøre skjæret rett i et høyt kumlokk, at det kan gå på helsa løs.

Utviklet løsning

Med dette som utgangspunkt, har Arstec AS fra Bergen utviklet FloatRing. Konstruksjonen er i helstøpt jern fra topp til tå, og bunnen består av en bred jernring som hviler på bærelaget rundt resten av kumgodset. Trykket fra veien (biler, lastebiler etc.) presses dermed ut i bærelaget. På andre kumløsninger støtter toppen av kummen seg direkte på kumgodset under bakken, hvilket betyr at kraften dyttes rett ned i kumkonstruksjonen. En annen effekt av FloatRing-konstruksjonen, er at denne følger grunnens bevegelser og dermed blir liggende flatt i veibanen.

Første FloatRing ble lagt i Bergen i 2016, og i Skandinavia er det nå montert ca. 1000 installasjoner. Med tanke på at det årlig repareres 25.000 kummer bare i Norge, mener Arstec at potensialet er meget stort for FloatRing.

KONSTRUKSJONEN: Slik ser man på nært hold hvordan konstruksjonen fungerer. Foto: Arstec

- Det er helt klart potensiale for økt salg av løsningen, men vi mener et like viktig fokus for produktet er å forebygge vedlikehold. I tillegg er kummen som installasjon ofte et konflikttema, samt noe entreprenørene regner inn som potensielt svinn. Sånn kan det ikke være, sier daglig leder Eirik Strand i Arstec AS og fortsetter.

Hvem tar regningen?

Grunnen til påstanden om svinn, er spesialt myntet på kumløsninger i betong som stikker opp mens vanlig anleggstrafikk kjører over den underveis i prosjektet. Resultatet blir fort at toppen må skiftes, eller at konstruksjonen blir så svekket at det ikke tar lang tid før asfalten rundt kummen sprekker opp etter at veien tas i bruk av vanlige brukere.

- Veieier eier veien, mens VA-etaten som regel eier kummen, men hvem skal ta regningen når kummen ødelegges og veien rundt sprekker opp? spør Strand.

Pris er selvfølgelig et tema, og FloatRing kan ifølge Arstec koste både 4000 og 7000 kroner ekstra, sammenlignet med nåværende løsninger i betong. Samtidig er prisen for å reparere en kum som har hevet seg, kanskje 15.000 til 30.000 kroner.

Satser på produktet

SMELLER: Det smeller godt i brøyteskjæret, bil og fører når dette tar nedi kumlokk som stikker opp. Her vises tydelig skadene som kan oppstå på kumringen. Foto: Arstec

Arstec er en bedrift med lang fartstid i asfaltbransjen, og utviklingen av FloatRing er et biprosjekt som likevel holder seg innen samme bransje. Men for å ikke slippe hånda på asfalt-satsingen, har Arstec engasjert konsulentbyrået XomeOne AS for å ta satsingen på FloatRing et steg videre. Samarbeidet er kanskje noe annerledes enn «vanlig» bruk av konsulenter. XomeOne AS fra Moss blir Arstecs forlengede arm ut i markedet, og jobber direkte med aktørene på vegne av Arstec.

- Målet er å nå ut til flere i VA-miljøet. Rådgivende organisasjoner er viktig for å få FloatRing inn i beskrivelsene, og produktet er allerede tegnet inn i noen prosjekter. Vi skal opplyse entreprenører om hva dette er. Produktet krysser av i så mange bokser som HMS, økonomi og bærekraft, og dette er ting man bare ikke kommer utenom i 2021, sier Thomas Kolbenstvedt engasjert.

SUNKET: Her har kumlokket/ringen sunket ned, og asfalten rundt sprekket opp som konsekvens av dette. Foto: Arstec

Han har ansvaret for FloatRing-satsingen i XomeOne, men i staben i selskapet med base i Moss, har han med seg flere ringrever innen VA-bransjen. Ett eksempel er Carl Christian Sibbern (tidligere Olimb AS) som har drevet i denne bransjen i en mannsalder.

- En annen ting er å minimere konflikter. FloatRing er konstruert for å holde i 50 år og vel så det. Ramme og lokk må som vanlig justeres i forbindelse med reasfaltering, men ellers følger FloatRing bevegelsene i grunnen slik at kumlokket blir liggende flatt i veien, sier Kolbenstvedt videre.

Viktig med dialog

Eirik Strand i Arstec AS som har jobbet mye med FloatRing, og spesielt frem til at XomeOne-avtalen kom i drift fra nyttår, sier responsen fra markedet varierer veldig. Noen vil vente og se, noen ønsker å teste ut en kum eller to og noen tegner løsningen rett inn i prosjektene sine.

- Hva er fellesnevneren for de som velger å bruke FloatRing?

- Man skal være litt forsiktig med å vurdere alle over en kam, men vi ser at de som tar dette i bruk er aktører der det er god dialog mellom veieier, kumeier og entreprenør. Ofte er det VA-etaten som er en pådriver for å bruke løsningen, og de andre må eventuelt lytte til deres ønsker og bli med. Noen steder tenker hver og enkelt mest på seg selv, og hva man kan spare i sin virksomhet uten å tenke på at totalkostnadene øker, sier Strand.

Powered by Labrador CMS