- Dersom myndighetene ikke vil at vi skal drive en miljøvennlig gruve med flere hundre ansatte og flere hundre millioner kroner i skatteinntekter, da er det slutt, sier Åsa Allan, viseadm. direktør i Kaunis Iron i Sverige.
- Dersom myndighetene ikke vil at vi skal drive en miljøvennlig gruve med flere hundre ansatte og flere hundre millioner kroner i skatteinntekter, da er det slutt, sier Åsa Allan, viseadm. direktør i Kaunis Iron i Sverige.

- Dersom samfunnet ikke ønsker å ha gruven, får vi avvikle

Kaunis Iron kan vise til et årlig overskudd på flere hundre millioner kroner. Men svenske myndigheter vil avvikle gruvedriften av hensyn til miljøet.

Publisert Sist oppdatert

Tre myndigheter: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten i Sverige, vill avslå Kaunis Irons nye tillatelsessøknad om gruvedrift i Nord-Sverige.

Utredninger for over 50 millioner kroner anses som «mangelfulle».

- Viser gjennomgangen av vår søknad om videre drift at samfunnet ikke vil ha gruven, får vi akseptere det og avvikle virksomheten. Det vil være et tap for regionen, svensk industri og fremfor alt Sveriges bidrag til den globale omstillingen, sier Klas Dagertun, adm. direktør i Kaunis Iron.

Gruvedriften går med et gedigent overskudd

Kaunis Iron holder til i Pajala, ti mil nord for polarsirkelen. Selskapet bryter jernmalm som blir foredlet og solgt på verdensmarkedet. Gruven og verket ble opprettet av Northland Resources som gikk konkurs i 2014. Kaunis Iron startet produksjon i mai 2019, med et uttak på 2 millioner tonn jernmalmkonsentrat per år. Gruvevirksomheten sysselsetter ca. 350 personer.

Gruvedriften i Pajala sysselsetter flere hundre personer og gir hundrevis av millioner kroner i skatteinntekter.
Gruvedriften i Pajala sysselsetter flere hundre personer og gir hundrevis av millioner kroner i skatteinntekter.

17. juli 2019 søkte selskapet om fornyet tillatelse for gruvedriften. I tillegg til den nåværende driften, søkte Kaunis Iron om å utvide virksomheten til to nye gruver; Sahavaara og Palotieva.

I februar 2020 viste regnskapet at nettoomsetningen hadde vært 1619 millioner kroner i 2019. Resultatet etter finansielle poster, var hele 389 millioner kroner.

Søknaden er på over 8000 sider

I anledning av myndighetenes kritikk mot Kaunis Irons søknad om fornyet og utvidet driftstillatelse for utvinning av jernmalm, sier Åsa Allan, viseadm. direktør i Kaunis Iron dette:

- Vi har benyttet ledende ekspertise innen alle utredningsområder rundt konsekvenser av gruvedriften. Jeg forundres av at dette arbeidet og vår søknad skulle fremstå som mangelfull. Vi er stolte over vår miljøprestasjon, sier hun, og fortsetter:

- Vi har arbeidet aktivt i over tre år med de beste ekspertene nasjonalt og internasjonalt for å levere best mulig faktagrunnlag i vår søknad. Vi har ikke spart på ressursene i dette arbeidet, men har bedt om det beste som er å få. Søknaden er på over 8000 sider og har kostet over 50 millioner kroner. Vi konstaterer også at Kaunis Iron klarer alle krav som stilles i vår nåværende driftstillatelse. Vi vil fortsette å verne miljøet og bidra med arbeidsplasser og vekst i regionen. Dersom dette ikke er bra nok og samfunnet vil avvikle gruvedriften, da er det selvsagt slutt.

- Vi er en viktig brikke for lokalsamfunnet, sier adm. direktør i Kaunis Iron, Klas Dagertun.
- Vi er en viktig brikke for lokalsamfunnet, sier adm. direktør i Kaunis Iron, Klas Dagertun.

Flere hundre arbeidsplasser, og flere hundre millioner skatte-kroner årlig, kan forsvinne

Klas Dagertun tillegger:

- At myndigheter med fokus på å verne miljøet er kritiske, ligger i deres oppdrag. Det er mer bekymringsfullt at länsstyrelsen, som også har et sosialt og økonomisk regionalt ansvar, ikke gjør en mer samlet vurdering av vår virksomhet. Kun miljøaspektet er i fokus. Dette er blitt hverdagen for oss og våre bransjekolleger. (Les: Stort svensk kalkbrudd får ikke fortsette - varsler betong-krise)

- Vi vil absolutt ligge i forkant når det gjelder miljø og bærekraft. Vi jobber mot en fossilfri gruve alt i 2025. For Tornedalen er vår virksomhet en viktig brikke i samfunnet. Vi har skapt over 500 arbeidsplasser direkte i virksomheten, og vi bidrar med flere hundre millioner kroner i skatteinntekter.

Powered by Labrador CMS