- Vi ønsker at alle skal komme seg trygt hjem, både trafikantene og dem som jobber ute på veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.
- Vi ønsker at alle skal komme seg trygt hjem, både trafikantene og dem som jobber ute på veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Dobbel bot på forseelser i veiarbeidsområder?

Skulle bare snike i køen – kjørte på en trafikkdirigent. Dette skjedde nylig på en veiarbeidsplass på E134.

Publisert Sist oppdatert

Midlertidig sikring og arbeidsvarsling gjøres for at man som trafikant skal komme seg trygt forbi veiarbeidsområder. Det er også viktig at de som jobber ute i veitrafikken kommer seg trygt hjem etter endt arbeidsdag.

- Jeg håper ikke vi blir nødt til å gå til det skrittet å foreslå å doble forenklet forelegg og økt antall prikker for forseelser ved veiarbeidsområder. Temaet kom opp i en spørreundersøkelse blant dem som jobber ute på veien, som TSF foretok tidlig i juni måned. Fortsatt er det mye veiarbeid som foregår, så oppfordringen blir å vise hensyn og ivareta sikkerheten til alle som jobber på og ved veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen (TSF).

En undersøkelse som Kantar gjennomførte for Trafikksikkerhetsforeningen bekrefter at det ikke bare er veiarbeiderne som opplever arbeidsplassen som farlig. Trafikantene vedgår også at det kan være farlig å arbeide langs veien: 85 prosent av de spurte er enige i at de som holder på med veiarbeid, har en risikofylt arbeidsplass.

- Vårt ønske er at trafikantene og veiarbeiderne skal få det samme eierforholdet til trafikksikkerheten ute på arbeidsområdet i veitrafikken, sier Tangstad-Holdal.

- Ha litt ekstra tid

På spørsmål om trafikantene lar seg irritere over å måtte stoppe på grunn av veiarbeid, svarer 42 prosent av de spurte i undersøkelsen at de blir irriterte. Derfor har TSF noen gode råd til trafikantene:

- Jeg håper ikke vi blir nødt til å gå til det skrittet å foreslå å doble bøtene for forseelser ved veiarbeidsområder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.
- Jeg håper ikke vi blir nødt til å gå til det skrittet å foreslå å doble bøtene for forseelser ved veiarbeidsområder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

1. Planlegg turen. Sjekk på www.175.no før turen. Da er det enklere å planlegge med hensyn til ventetiden.

2. Alltid sikkerheten først. Det viktigste er å ta det rolig igjennom arbeidsområdet. Følge skilt og trafikkdirigentenes anvisning. Det er ofte mange maskiner og veiarbeidere ute på hvert arbeidsområde. Så med hensyn både til sikkerheten til trafikantene og til dem som jobber ute på veien er dette viktig.

3. Ventetiden. Planlegg litt ventetid, og beregne når du må reise for å komme frem til planlagt tid. Bruk ventetiden til å nyte selve reisen og slappe av før du må kjøre videre.

Større del av opplæringen

Fra TSFs interne undersøkelse blant medlemsbedrifter, har 80% svart at de ønsker at veiarbeid og arbeidsvarsling bør bli en grundigere del av opplæringen når man tar førerkortet.

- Vi i TSF tror dette kan være med å skape større forståelse for nødvendigheten med arbeid på veien, ventetiden som kan oppstå og at arbeidsområdene blir sikret for at trafikantene skal komme seg trygt fram og alle trygt hjem sammen, sier Tangstad-Holdal.

Powered by Labrador CMS