UTDANNING: Ole Kornelius Karlsen (t.v) og Rolf Gunnar Hemmingsen hadde nyttige dager på NNBA-messen i Tromsø hvor de promoterte bygg- og anleggsfagene fra standen til Fagskolen i Nord.
UTDANNING: Ole Kornelius Karlsen (t.v) og Rolf Gunnar Hemmingsen hadde nyttige dager på NNBA-messen i Tromsø hvor de promoterte bygg- og anleggsfagene fra standen til Fagskolen i Nord.

Fagskolen i Nord øker studietilbudene

TROMSØ: Etter at Stortinget i 2018 vedtok Fagskoleloven, er Fagskolen i Nord (Finnmark og Troms fylker) kommet godt i gang med organisering av tilbudene.

Publisert Sist oppdatert

- I Tromsø er vi vel etablert i lokalene til den gamle maritime fagskolen Rambergan, og nå er vi klar for å utvide studietilbudene ytterligere. For oss er det derfor svært viktig å være tilstede her på NBBA-utstillingen for å kunne promotere våre tilbud og for å komme i kontakt med nye studenter. Dette gjelder ikke bare bygg- og anleggsfagene, men også våre nye tilbud innen KEM (klima/energi-miljø) og BIM - bygningsinformasjonsmodelering innen konstruksjon og installasjon, sier Ole Kornelius Karlsen – lærer i anleggsfaget. Sammen med Rolf Gunnar Hemmingsen, bygglinjen, betjente han standen Fagskolen i Nord hadde på utstillingen.

Vekstplaner

- Hvordan har studenttilgangen vært siden oppstarten av fagskolen?

- Totalt har vi ved Fagskolen i Nord ca. 700 studenter idag, og vi arbeider ut fra en målsetting om å øke til 1400 studieplasser i løpet av tre år. Vi opplever i dag at også mange studenter kommer fra Nordland idet man der ikke er kommet i gang på samme måte som hos oss for Troms og Finnmark. Derfor har det vært naturlig for mange i Nordland å rette søkelyset mot oss og Tromsø, forklarer Karlsen.

Bygg- og anleggsfagene

Når det gjelder byggfag er studenttallet for start i høst ca. 70 og for anlegg ca. 35. I tillegg kommer andre og tredjeårs-studenter ved bygg- og anleggslinjene. Undervisningen er lagt opp som et treårs løp med digital undervisning og samlinger. Dette betyr at studentene kan jobbe fullt ut samtidig som de utdanner seg ved fagskolen. Dette gjelder hele spekteret fra maskinførere til prosjektledere.

Fullført fagskole for både bygg- og anlegg gir studentene 120 studiepoeng for de som skal søke seg videre innen høyere utdannelse. Skolen gir høyere yrkesfaglig utdanning. Samme antall studiepoeng gir også KEM-studiet, mens BIM Konstruksjon og BIM Installasjon hver gir 60 studiepoeng.

- Og hvordan er konklusjonen etter å ha møtt kommende studenter på bygg- og anleggsmessen?

- Vi fikk vist oss frem, snakket med målgruppen vår og mange stoppet for å få vite mer om våre tilbud. Deltagelse her var en positiv opplevelse, sier Karlsen.

Powered by Labrador CMS