Nussir har som målsetning å etablere verdens første helelektriske gruve med helt utslippsfri underjordisk drift på Markoppneset ved Repparfjord i Finnmark.

Gruveselskapet Nussir leverer inn sin historie

- Å bidra til å dokumentere historien er en naturlig del av vårt samfunnsansvar, sier finansdirektør Alexander Krogh i Nussir ASA.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nussir ASA ble etablert i 2005. Selskapet planlegger en kobbergruve i Hammerfest, tidligere Kvalsund, kommune i Finnmark. Selskapet mottok driftskonsesjon i 2019 og har i dag alle nødvendige konsesjoner og tillatelser for oppstart.

Nussir-feltet ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er mest sannsynlig Norges største kobberforekomst. Nussir har som målsetting å bli verdens første helelektrisk gruve og med helt utslippsfri underjordisk drift.

Driften ved Nussir vil kunne gi drøyt 200-300 arbeidsplasser med en årlig omsetning på 1,0-1,5 milliarder kroner.

Arkivverket er svært glad for at Nussir ASA har valgt å avlevere hele sitt digitalt skapte arkiv frem til 2021:

- For Arkivverket er det viktig å dokumentere ulike virkelighetsforståelser. Samlet utgjør arkivene et helt sentralt grunnlag for kunnskap om og forståelse av vår samtid, sier førstearkivar Torkel Thime i Arkivverket.

Adm. direktør Øystein Rushfelt foran det eldste arkivet. Det digitale arkivet som nå avleveres til Arkivverket omfatter perioden 2008-2021.

- Å bidra til å dokumentere historien er en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Vi ønsker at fremtidige generasjoner skal kunne forstå og lære av historien for å gjøre gode valg fremover. Spesielt spennende er denne tidsperioden hvor behovet for mineraler som kobber til å gjennomføre det «grønne skiftet» via Nussirprosjektet møter motstand fra miljøforkjempere, sier finansdirektør Alexander Krogh.

Norsk bergindustriarkiv har et særlig ansvar for å koordinere bevaringsarbeidet knyttet til norsk bergindustri. Arkivverket samarbeider med Norsk bergindustriarkiv og mottar arkivmateriale fra bergindustribedrifter som har nasjonal betydning.

Fra venstre: Førstearkivar Torkel Thime i Arkivverket, finansdirektør Alexander Krogh i Nussir, adm. direktør Øystein Rushfeldt i Nussir og Ingrid Nøstberg, Norsk bergindustriarkiv.
Powered by Labrador CMS