FORNEBUPORTEN STASJON 1: Nordlig sjakt tett på naboer og Norwegians hovedkontor i fredet bygg kalt
«Diamanten».
FORNEBUPORTEN STASJON 1: Nordlig sjakt tett på naboer og Norwegians hovedkontor i fredet bygg kalt «Diamanten».

Kompleks sjaktgeometri

Fornebubanen nominert til prestisjetung pris i London.

Publisert Sist oppdatert

Fornebubanen er nominert til «NCE Tunneling Award 2023» med sitt bidrag «Applying Norwegian Tunnelling Technology at Fornebuporten station». Fornebubanen leverte inn bidrag i kategorien «Innovation in Shaft Design & Construction» og blant de innsendte bidragene er Fornebubanen en av fire finalister. 

FORNEBUPORTEN STASJON 2: Sørlig sjakt som kommer opp i eksisterende bygningsmasse i Akerkvartalet. Sjakten er plassert mellom de kommende sporene.
FORNEBUPORTEN STASJON 2: Sørlig sjakt som kommer opp i eksisterende bygningsmasse i Akerkvartalet. Sjakten er plassert mellom de kommende sporene.

Fornebubanen er fornøyde med å ha kommet seg igjennom det trange nåløyet og nådd helt til finalen. 

– Vi er stolte av det innovative arbeidet som har vært utført og som nå er ferdigstilt på Fornebuporten stasjon. Det har vært et utfordrende stykke arbeid for alle involverte parter der god informasjonsflyt og tett samarbeid har vært en forutsetning. Det har vi klart, og prosjekterende PGF (Cowi og Multiconsult), utførende entreprenør Implenia og byggherre Fornebubanen mener at dette er en suksessfaktor, sier teknisk direktør i Fornebubanen, Knut Sandbu. 

Begrenset plass

NCE Tunnelling Conference & Awards konferansen går av stabelen i London 7. desember og samler bransjefolk fra hele verden. Fornebubanen skal her forsvare sitt kandidatur og prisutdelingen finner sted samme kveld.

Derfor kom sjaktene ved Fornebuporten stasjon videre til finalen: 

Fra et bergteknisk ståsted, har sjaktene/adkomstene på Fornebuporten stasjon vært spesielle. Mye av bakgrunnen for det, er den komplekse geometrien, ivaretakelse av total- og lokalstabiliteten, strenge innlekkasjekrav og nærheten til nabobygg. Krav om midtstilte plattformer og begrenset plass på overflaten medfører kompleks sjaktgeometri. Disse to faktorene gjør at man får store overheng over stasjonshallen. 

Sørlig og nordlig sjakt

Fornebuporten stasjon har en lengde på ca. 235 meter, og en bredde på ca. 25 meter. Stasjonen har to adkomster; en sørlig sjakt i Akerskvartalet og en nordlig sjakt ved Norwegianbygget. Sørlig sjakt er en skråsjakt som kommer opp inni eksisterende bygg, hvor materialet i fasadene hovedsakelig er glass.

Nordlig sjakt er en vertikalsjakt som etableres vest for Norwegianbygget, og ligger nært parkeringsplassen til Norwegian. Sjakten har en komplisert utforming da den delvis ligger inne i stasjonshallen, og på grunn av det får et overheng på nærmere 10–11 meter med begrenset overdekning.

Powered by Labrador CMS