Kontrakt K06 på E8 Sørbotn-Laukslett.
Kontrakt K06 på E8 Sørbotn-Laukslett.

Seks vil bygge vei og bru på E8

To av de seks, er kinesiske entreprenørbedrifter.

Publisert

Fristen for å melde prekvalifisering til kontrakt K06 på E8 Sørbotn-Laukslett i Tromsø kommune gikk ut 29. august 2022 klokken 12. Seks entreprenører har søkt om å bli prekvalifisert.

Statens vegvesen er nå i gang med å se gjennom all innlevert dokumentasjon, og skal vurdere om entreprenørene som har søkt er kvalifisert. Vurderingsgrunnlaget for hvem som blir kvalifisert, begrunnes i krav som er beskrevet i kapittel B2 «Krav til leverandørens kvalifikasjoner – anbudskonkurranse» i konkurransegrunnlaget for byggeprosjektet.

Entreprenørene som har søkt om prekvalifisering er:

  • Aldesa Construcciones SA
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • China Communications Construction Company LtD
  • Hæhre Entreprenør AS
  • NCC Norge AS
  • Sichuan Road & Bridge Group Corp. LtD

Inntil fem inviteres til videre dialog

For denne konkurransen vil Statens vegvesen velge tre til fem kvalifiserte leverandører, som vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlingene.

Entreprenørene som scorer høyest og som Statens vegvesen velger å ha med videre i anbudskonkurransen, får invitasjon til å bli med videre. Disse sendes ut 15. september.

Fristen for innlevering av entreprenørenes første tilbud er satt til 17. november.

Kontraktsignering i februar/mars 2023

Går alt som planlagt, er målet å gjennomføre signering av kontrakt med valgt entreprenør i februar/mars 2023.

Kontraktsutlysningen omfatter blant annet bygging av ca. 10 km ny E8 fra Sørbotn til Laukslett, hvor det skal etableres flere mindre konstruksjoner av bruer og kulverter.

Ramfjorden krysses med ei bjelkebru på ca. 870 meter, fundamentert på stålrørspeler.

Det skal også etableres skredsikring i form av to skredvoller og andre mindre skredsikringstiltak. Sør på E8 i Lavangsdalen, tett opp mot ved Sarastein skal eksisterende skredvoll forlenges, og det skal bygges en reinovergang over E8.

Powered by Labrador CMS