Til tross for turbulente tider med høy prisvekst, er det forhandlet frem et tilbud innenfor den økonomiske rammen Vegvesenet har fått for anskaffelsen. Fra venstre, prosjektleder, Reidar Johansen og utbyggingsdirektør nord, Stein Johnny Johansen. Begge i Statens vegvesen.

Vil inngå kontrakt på tosifret antall milliarder

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen og selskapet Hålogalandsvegen AS har intensjon om å inngå OPS-kontrakt for E10 Hålogalandsvegen.

– I en meget krevende økonomisk tid, har vi sammen forhandlet frem et godt tilbud på å få finansiert, prosjektert, bygget og driftet OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Målet er å kunne signere kontrakt i juni, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, i Statens vegvesen.

Utbyggingen vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veianlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen.

Kostnad

Anskaffelsen er et offentlig privat samarbeid (OPS). Hålogalandsvegen AS tilbyr seg å prosjektere, bygge og drifte veianlegget i 15 år for 16 milliarder kroner (inkl. mva.). Den øvre rammen Stortinget har satt av til å anskaffe hele prosjektet, inkludert finansiering, grunnerverv, forarbeid og utgifter til Statens vegvesen, er på 21 milliarder i 2022 kroner.

Utbyggingen vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veianlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen. Vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen, og gi redusert kjøretid mellom stedene.

Hålogalandsvegen AS er heleid av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Sveriges pensionsstiftelse.

Rentene Staten skal betale for anskaffelsen, fastsettes ut ifra markedsrenten den dagen kontrakten inngås. Dette er en vanlig prosedyre som på fagspråket kalles financial close.

Kontraktens endelige størrelse er avhengig av renteutviklingen fram til signering. Den vil kunne endres både opp og ned.

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Det skal bygges 35 kilometer vei i dagens veilinje mens 20 kilometer legges i ny veilinje. Anlegget skal stå ferdig sent i 2028.

Partene har inngått en avtale om «tidlig arbeid». Det betyr at Hålogalandsvegen AS, deres hovedentreprenør Skanska Norge, og deres underleverandører, får starte detaljplanlegging samt mindre arbeid som avskoging og rigging, før kontrakten inngås.

Arbeidene starter i mai.

Powered by Labrador CMS