Steiner i klem og steiner på vei ut av kassa.

Anmeldt for dette

Steinlasset var ikke lastet etter boka.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen gjennomførte en trafikkontroll på E39 ved Hjellemarka i Bjørnafjorden kommune (Vestland) torsdag 12. august.

Totalt var 15 tunge kjøretøy innom kontrollplassen. Inspektørene tok en utvidet kontroll på ti av disse.

Steinlasset sett fra siden.

- En tippbil hadde lastet pukkmasse rett over strølemmen. Lemmen var i tillegg ikke lukket. Det var derfor overhengende stor fare for at steiner skulle falle av lasset ved kjøring, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Det ble nedlagt bruksforbud, og føreren ble anmeldt.

En tankbil lastet med drivstoff ble også stoppet i kontrollen. Der ble det avdekket at det foregikk løyvepliktig transport uten at transportøren hadde transportløyve. Den samme bedriften hadde ved tidligere kontroller også blitt informert om at denne typen transport var løyvepliktig, og at løyver må anskaffes.

- Dette hadde firmaet ikke tatt til etterretning. Transporten fikk kjøreforbud. I tillegg ble transportfirmaet anmeldt. Tankbilens kjennemerker ble også inndratt for 1 uke, skriver Statens vegvesen.

I kontrollen ble det også gitt et bruksforbud på en varebil som ikke hadde kjennemerke. Også her ble det levert anmeldelse til politiet.

Det ble i kontrollen gitt et bruksforbud for manglende sikring av gods og et bruksforbud på en ADR-transport som hadde mangelfullt utfylt transportdokument.

Vegvesenet hadde sjekket både tunge og lette kjøretøy i kontrollen. I tillegg til det ovennevnte, ble det ilagt to dekkgebyr, fem vognkortgebyr og et førerkortgebyr. Et kjøretøy ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

- Vi hadde jevnt over mye å gjøre under kveldens kontroll, skriver Vegvesenets representanter ved Hjellemarka.

Powered by Labrador CMS