Anmeldte avsenderen av farlig gods

Nummer to på like mange dager ved kontrollstasjonen.

Etter en kontroll 7. juni ved Ånestad kontrollstasjon i Innlandet, ble sjåfør, bileier og avsender anmeldt for brudd på ADR-reglene.

8. juni skjedde nesten nøyaktig det samme: En innenlands stykkgodstransport med manglende ADR-merking ble stoppet på Ånestad. Her var det også mangelfullt ADR-utstyr og i tillegg feil i fraktdokumentene.

Ingen av firmaene som var involvert i denne godstransporten var de samme som dagen før.

Den norske bileieren, den latviske sjåføren og den norske avsenderen ble anmeldt. I dette tilfellet var avsenderen, som ved gårsdagen, en terminal-bedrift. Det var samlast med blant annet drivstoff og oljebeis.

Det er i ferd med å danne seg mønster av en trend med innenlands ADR-stykkgods der kjøretøyet mangler ADR-merking. AT.no får opplyst fra Statens vegvesen at det skjer ukentlig at ADR-transporter som ikke følger reglene blir stoppet på Ånestad kontrollstasjon.

Oljebeis i samlasten.
Powered by Labrador CMS