Statssekretær Odd Steinar Viseth (til venstre) så godt som lovet at det blir fritak for bompenger for biogassbiler innen kort tid. Transportdirektør Rune Herje i Rema Distribusjon er glad for det, men sier at det ikke var en forutsetning for investeringen i 12 biogasslastebiler.

Bytter ut hver tredje bil til biogass - og får trolig gratis bompassering

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Rema Distribusjon setter fart i det grønne skiftet og bytter ut en tredjedel av lastebilene sine med biogassbiler. Og nå nærmer det seg bompengefritak.

Tre biogassbiler er allerede levert og i løpet av året kommer ni lastebiler til. Totalt er det snakk om åtte trekkvogner og fire skapbiler, alle fra Volvo.

– Biogass er en teknologi som er moden, og som er der. Det krever ikke de helt store ekstra investeringene. I tillegg jobber vi med å få med oss transportørene våre. Da er det viktig å få litt erfaring med biogass, for å få de til å gjøre det samme skiftet, sier transportdirektør Rune Herje i Rema Distribusjon til MT.

Rema Distribusjon har 36 egne lastebiler, og bytter således ut én av tre lastebiler med et grønnere alternativ.

– Vi har vedtatt at alle våre egeneide tyngre kjøretøy skal byttes til mer miljøvennlige biler innen utgangen av 2026 – de skal enten være nullutslipp eller gå på biogass. Ikke bare det; innen 2030 skal all fast innleid transport gjøre det samme med sine biler, forteller Rune Herje.

Flytende

Rema har også valgt å gå for flytende biogass, som gir langt bedre rekkevidde enn komprimert biogass – men er vanskeligere tilgjengelig. Per i dag finnes kun fire fyllestasjoner i Norge.

Biogassbilene både ser og høres ut som vanlige dieselbiler.

– Vi har valgt flytende biogass først og fremst på grunn av rekkevidde. Vi kunne kanskje kjørt noen biler på komprimert biogass inn til Oslo, men for å ha fleksibiliteten valgte vi flytende, forteller Herje.

På flytende biogass kan en trekkvogn gå 40-50 mil på en full tank, mens det begrenser seg til rundt 20 mil på komprimert biogass.

Av de 12 bilene kommer de fleste til å gå distribusjon på Østlandet fra sentrallageret på Vinterbro, mens én av skapbilene skal gå i Trondheim.

– Varetransport på vei utgjør under 10 prosent av CO₂-utslippene i Norge, men cirka 85 prosent av utslippene for Rema Distribusjon. Ved å gå over til biogass reduserer vi CO₂-utslippet med cirka 100 tonn per bil. Tog vil alltid være førstevalget der det lar seg gjøre, men for å få en raskere overgang til mer miljøvennlig drivstoff er biogass det alternativet som raskest gir resultat der det ikke er mulig å bruke tog, sier Herje.

Flere grønne biler – også på strøm

Han forteller at det kan komme flere biogassbiler, men at også elektriske lastebiler nok blir en del av bilparken.

– På kort sikt satser vi primært på biogass, fordi vi har tilgjengelig teknologi tilpasset tyngre kjøretøy som kan kjøre på biogass og det krever vesentlig lavere investeringer enn for EL og hydrogen å skifte til biogass. Når det er sagt så følger vi med, utviklingen på EL går raskt. Vi har derfor startet opp et pilotprosjekt på EL og regner med å ha vår første EL-lastebil i 2023, sier Herje.

Han håper at det nå blir fortgang i utbyggingen av fyllestasjoner for flytende biogass i Norge.

– Infrastrukturen er en utfordring. Det er bare fire fyllestasjoner i hele Norge i dag. Tre på Østlandet og én i Trondheim. Det er viktig å få rullet ut flere for at flere skal kunne være med. I starten var det infrastrukturen som var det største argumentet mot investeringen. Det har vært en av grunnen til at vi har ventet lengre enn vi kanskje burde gjort, sier Herje.

Ligger an til bompengefritak

Statssekretær Odd Steinar Viseth fikk seg en tur i biogasslastebilen sammen med sjåfør Arefettin Køse.

Da Rema viste frem sine første biogassbiler torsdag, var statssekretær i samferdselsdepartementet Odd Steinar Viseth (Ap) på besøk for å bli informert og oppdatert om satsingen. Han kom også med gode nyheter når det gjelder et fremtidig bompengefritak for biogasslastebiler.

– 1. juli har vi avkrevd Vegvesenet en løsning på det tekniske på bomstasjoner og baksystemene, slik at det skal være mulig for byene og bomselskapene som vil å etablere samme takst for lastebiler på biogass som for de som går på el. Da blir det opp til lokale myndigheter å forvalte den nye løsningen. Slik vi har forstått kommer de ganske raskt til å få det på plass, slik at biogasslastebiler i første omgang får gratis bompassering, sa Viseth.

- Det geniale ved biogass har vært kjent lenge. Avfall omgjøres til et klimanøytralt drivstoff. Det er flott at Rema går foran og kjøper 12 biogass-lastebiler. Biogass vil være én av de løsninger vi trenger for å erstatte fossilt drivstoff, sier prosjektleder Ingelin Noresjø i NHOs Grønt Landtransportprogram

Powered by Labrador CMS