OMLASTING: Med over 17-tonns overlast måtte denne transporten lastes om før ferden kunne fortsette.
OMLASTING: Med over 17-tonns overlast måtte denne transporten lastes om før ferden kunne fortsette.

Overlastgebyr: 86.200,-

KONTROLL: En spesialtransport ble stoppet i en kontroll på Damåsen ved Kongsberg med noe tung last.

Publisert

Lovlig vekt var 50-tonn, men med en totalvekt på 67.600 kilo var overlasten 17.600 kilo. For dette ble det ilagt et gebyr på 86.200 kroner. Det ble ilagt bruksforbud på grunn av denne overlasten. Det aktuelle vogntoget må lastes ned til lovlig vekt før transporten kan fortsette, da denne aktuelle kombinasjonen ikke vil få innvilget dispensasjon. Ekstra surt for sjåføren var det nok at han også manglet 4 av de pålagte 7 kjettingene og hadde tre dekk som ikke tilfredsstilte minstemålet på 5 mm, noe som resulterte i ett gebyr på ytterligere 12.000 kroner.

FARLIG: Med knekte og løse bolter som holder hjelperammen ble en tippbil stoppet.
FARLIG: Med knekte og løse bolter som holder hjelperammen ble en tippbil stoppet.

Dette var ikke den eneste som ble stoppet i kontrollen. En Norsk tippbil ble også stanset med overlast, i tillegg hadde den både knekte og løse bolter i festet til hjelperammen.

Måtte bytte "lovlige" dekk

Dekk med lovlig merking, indre dekk var under minimumsdybde på 5 mm, men ytre var i utgangspunktet lovlig. Dette ilagt bruksforbud for videre kjøring, da kontrollør fant det for dårlig for de rådende forhold på den ruten bilen skulle kjøre.
Dekk med lovlig merking, indre dekk var under minimumsdybde på 5 mm, men ytre var i utgangspunktet lovlig. Dette ilagt bruksforbud for videre kjøring, da kontrollør fant det for dårlig for de rådende forhold på den ruten bilen skulle kjøre.

På Kjøs kontrollplass langs rv. 15 var det en fører som ikke fulgte instruksen om å stoppe for kontroll. Bilen ble innhentet og fulgt tilbake til kontrollplassen. Det endte med 4000 kroner i gebyr for to dekk som var under minstedybden. Føreren måtte i tillegg bytte to andre drivdekk også før ferden gikk videre. Disse dekkene var lovlig merkSSt, men hadde en dybde som kun var rett over lovlig mønster. Kontrolløren besluttet da å pålegge ett dekkbytte før turen kunne gå videre da føret på den aktuelle strekningen var så dårlig at det rett og slett ikke var egnet. Den aktuelle bilen var en toakslet trekkvogn. Det ble gitt en midlertidig tillatelse til å kjøre til Stryn for å bytte de fire dekkene før turen kunne fortsette. 

Vest-Finnmark

Utekontrollen i Vest-Finnmark har også vært aktive med flere kontrollplasser med en aksjon rettet mot dekk og kjetting. Av 116 kontrollerte tunge kjøretøy ble det skrevet tre gebyr for dekkmangler og syv gebyr for manglende kjetting. 

700 KILO: Den ene av disse varebilene ble stoppet med 700 kilo overlast og måtte laste om før ferden kunne fortsette.
700 KILO: Den ene av disse varebilene ble stoppet med 700 kilo overlast og måtte laste om før ferden kunne fortsette.

Enkelte biler ble også kontrollert for tekniske feil og overlast. En varebil ble stoppet med 700 kilo overlast, noe som resulterte i et gebyr på 3000 kroner og omlasting før transporten kunne kjøre videre. 

Powered by Labrador CMS