Asko Midt-Norge har fra før fire hydrogenlastebiler fra Scania som forsyner. Nå utvides flåten med to 50-tonns vogntog med en rekkevidde som langt overgår det de elektriske lastebilene klarer uten ladestopp. De to nye hydrogen-trekkvognene skal også leveres av Scania.

Skal kjøpe utslippsfrie vogntog med rekkevidde 900 km

Asko Midt-Norge AS vil anskaffe hydrogendrevne trekkvogner fra Scania med en rekkevidde på opp mot 900 km.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Vi anser hydrogenlastebiler som et godt supplement til batterielektriske lastebiler for å gjøre transporten vår utslippsfri, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i Asko Midt-Norge (Asko MN).

Selskapet som forsyner Trøndelag og Nordland med mat har allerede fire hydrogenlastebiler fra Scania i et pilotprosjekt. Nå utvides flåten med to 50-tonns lastebiler med en rekkevidde som langt overgår det de elektriske lastebilene klarer uten ladestopp.

Dette skal bidra til at selskapet når sine utslippsmål. Anskaffelsen forutsetter støtte fra Enova.

- Ikke utslippsfritt uten hydrogen

Asko har som mål at selskapets transport skal være utslippsfri innen 2026. For å klare det, mener Endresen at både batterielektriske, hydrogenelektriske og biogass-lastebiler må tas i bruk.

Jørn Arvid Endresen, Asko Midt-Norge.

- De tyngste og lengste transportene er de vanskeligste å gjøre utslippsfrie, og her ser vi at hydrogen har et fortrinn. De nye distribusjonsbilene fra Scania mener vi derfor er en god løsning i dette segmentet, sier Endresen.

Han understreker også viktigheten av å samarbeide for at utslippsmålene skal nås.

- For å få fortgang i omstillingen til utslippsfri transport, må aktørene i verdikjeden samarbeide. Det gjør vi i H2 Truck-prosjektet, og jeg regner med at flere transportaktører følger etter oss og anskaffer hydrogenlastebiler, sier direktør Jørn Arvid Endresen.

Omfattende satsing på fornybart

Scania er en av verdens største leverandører av lastebiler og har en omfattende satsing for å omstille sin kjøretøysflåte til fornybare drivstoff.

- Scania mener at hydrogen vil spille en viktig rolle for å gjøre de tyngre lastebilene utslippsfrie. Vi vil nå produsere en begrenset serie for å lære mer om kundebehovene og økosystemene som lastebilene skal operere i. Vi har tatt frem en spesifikasjon for en 50-tonns trekkvogn med rekkevidde på 600–900 km, en bil som vi vet at markedet har stor interesse for. Bilene skal leveres innen 24 måneder etter bestilling, og vi vil også garantere for en restverdi av kjøretøyet, sier Tony Sandberg er direktør for E-mobility Scale-Up i Scania CV AB.

Han påpeker også at samarbeidet i H2 Truck er viktig for å Scania når de skal levere de første lastebilene.

- Gjennom samarbeidet i H2 Truck skjer utrullingen i et nært samarbeid mellom lastebilbrukerne, leverandører av hydrogen og oss som produsenter av lastebiler. Dette økosystemet er helt nødvendig for å få alle til å dra i samme retning, sier Sandberg.

Viktig gjennombrudd

Jan Carsten Gjerløw med Asko hydrogenlastebil.

H2 Truck har som mål å få de 100 første hydrogenlastebilene på norske veier, med tilhørende infrastruktur. Prosjektleder i H2 Truck, Jan Carsten Gjerløw, mener at Scanias leveranse av lastebiler til Norge er et viktig gjennombrudd for satsingen på utslippsfri tungtransport i Norge.

- Scania er ledende aktør i Norge med 43% markedsandel på tyngre lastebiler i 2021. At de kommer med hydrogenlastebiler er et tydelig signal til bransjen om at dette er en teknologi som det er verdt å satse på, sier Gjerløw som også er daglig leder i Evig Grønn AS.

Han er svært fornøyd med at partnere i H2 Truck prosjektet vil være av de som får tilgang til de første lastebilene som Scania skal produsere, og han håper at Asko MNs valg vil gi en snøballeffekt.

- I H2 Truck har vi god dialog med de store produsentene, og Volvo, Daimler og Iveco er blant dem som nå forbereder storskala produksjon av hydrogenlastebiler. I Sveits har allerede Hyundai levert et 50-talls lastebiler og er sammen med flere andre produsenter klare for å levere lastebiler til i Norge. Jeg er sikker på at vi snart ser flere transportaktører og vareeiere som anskaffer hydrogenlastebiler, sier Jan Carsten Gjerløw.

Dersom utslippsmålene skal nås mener både Gjerløw og Endresen at myndighetene må vise en mer tydelig satsing.

- Det er kostbart å ta i bruk ny teknologi, og vi er avhengige av støtte fra Enova før vi kan gå til en bestilling. Vi forventer også at myndighetene gjennom Enova nå lanserer et program for etablering av hydrogenstasjoner så det blir mulig for oss transportbrukere å satse helhjertet på hydrogen, sier direktør Jørn Arvid Endresen i Asko MN.

Powered by Labrador CMS