Oppdraget består i bygging av en 1000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru som falt ned da en lastebil kjørteover den i 2016.
Oppdraget består i bygging av en 1000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru som falt ned da en lastebil kjørteover den i 2016.

Seks tilbud på skogsbilvei

Seks entreprenører har levert tilbud på gjenstående arbeider på strekningen E6 Frya-Sjoa.

Publisert

Oppdraget består i bygging av en 1000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru.

Massetaket i Dalum på Sjoa, som ble brukt som deponi under bygginga av E6, skal planeres. Sør for Sjoa skal det bygges to busslommer på fylkesveg 312.

I tillegg til arbeidene på Sjoa, skal bygningsmasse på 13 eiendommer som er innløst og fraflyttet, rives på strekningen Ringebu-Otta.

Eiendommene omfatter Fryatun kro og noen private boliger. Etter rivning skal avfall leveres til godkjent mottak og områdene hvor bygningene har stått, settes i stand.

Tilbudene

Disse entreprenørene er med i konkurransen:

  • AF Decom AS, 5.658.556 kroner
  • Åge Haverstad AS, 10.672.144 kroner
  • Ahsco Entreprenør AS, 6.162.292 kroner
  • Frya Grustak AS, 10.272.800 kroner
  • Arbeidsfellesskapet Stakston Bygg og vaktservice og Rimkus AS, 6.153.000 kroner
  • Stian Brenden Maskinservice AS, 7.195.408 kroner

- Laveste bud er avgjørende

- Vi er godt fornøyd med antall tilbydere som har vist interesse for oppdraget, sier prosjektleder Rune Smidesang i Statens vegvesen.

Nå skal Vegvesenet gå gjennom tilbudene, kontrollregne, vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon.

- Ellers er det laveste bud som er avgjørende. Vi regner med å kunne inngå kontrakt med vinneren av tilbudskonkurransen i slutten av mai. Går alt etter planen, starter arbeidene opp i månedsskiftet mai/juni, sier Smidesang.

Arbeidene skal være ferdig i oktober 2018.