RØRFORNYING: Olimb Rørfornying installerer tettilsluttet rør.

Ingen små kommuner har benyttet seg av dette mellom 2020 og 2022

OLIMB: Hvorfor gjør vi ikke mer for å fornye ledningsnettet vårt? Olimb Rørfornying mener mye mer kunne vært gjort med gravefrie metoder.

Publisert

En tredjedel av drikkevannet forsvinner på grunn av dårlige rør. Det er ingen nyhet at vi har et enormt vedlikeholdsetterslep på ledningsnettet. Norsk vann sin rapport BedreVANN 2022 viser at ledningsfornyelsen fortsatt går altfor tregt.

Ingen småkommuner

Mye mer kunne vært gjort med gravefrie metoder, mener Olimb Rørfornying AS, som selv tilbyr dette. I rapporten kommer det frem at ingen kommuner med under 10 000 innbyggere benyttet gravefrie metoder til fornyelse av vannledningsnettet i perioden 2020-2022.

Verdens vanndag

22. mars var verdens vanndag. Mens 2.2 milliarder mennesker lever uten tilgang på rent drikkevann, lekker en tredjedel av renset vann ut av rørene i Norge, minner Olimb om.

Om Olimb

I 2012 ble Olimb delt opp i to selvstendige enheter; Olimb Rørfornying AS og Olimb Anlegg AS. Familien Olimb var fremdeles eiere, men fortsatte kun i driften av Olimb Anlegg. Olimb Rørfornying ble drevet videre uten familiens ledelse, og i 2017 ble aksjemajoriteten solgt til Aarsleff.  I 2022 kjøpte Aarslef resten av aksjene i Olimb Rørfornying og eier nå 100 prosent av selskapet.

Olimb Rørfornying AS, med sine 130 ansatte omsatte for 375 millioner kroner i 2022 med 73 millioner kroner i resultat før skatt.  

Olimb Anlegg AS, med sine 45 ansatte, omsatte for 144 millioner kroner i 2022 og hadde et driftsresultat på 1,5 millioner før skatt.

Powered by Labrador CMS