Det skal bygges 1,5 kilometer gang- og sykkelvei langs fv. 5704 Brandsøyvegen i Florø.
Det skal bygges 1,5 kilometer gang- og sykkelvei langs fv. 5704 Brandsøyvegen i Florø.

Tre vil bygge gang- og sykkelvei i Florø

Det har vært tilbudsåpning på bygging av gang- og sykkelvei på fylkesvei 5704 mellom Brandsøy og Solheim i Florø.

Publisert

- Vi er godt fornøyde med tilbudene som er kommet inn, og er trygge på at et av disse vil gjøre en god jobb med å ferdigstille gang- og sykkelveien, sier prosjektleder Bjørn Andre Storøy i avdeling for infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune.

Nå starter arbeidet med å kontrollregne tilbudene og kvalitetssikre dokumentasjon og kvalifikasjonskrav, før Vestland fylkeskommune tar en avgjørelse på hvem som tildeles kontrakten.

Disse kom med tilbud:

  • Entreprenørservice AS, 23.777.803 kroner
  • Mesta AS, 25.544.546,89 kroner
  • Ramsdal Maskin AS, 34.419.145 kroner

Den som tildeles kontrakten fra fylkeskommunen skal bygge fortau langs fv. 5704, fra Dragselva i vest til Solheim i øst, en strekning på ca. 1,5 kilometer.

Brandsøyveien forbinder mange boligfelt mot Florø sentrum, og området er i vekst. Det er liten høydeforskjell inn til sentrum, og det er derfor en strekning som er godt egnet til å sykle eller gå.

Powered by Labrador CMS