Forberedelser før montering av riggmodulene.
Forberedelser før montering av riggmodulene.

Her reiser E6-riggen seg

Dette er beviset på at utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen snart er i gang.

Statens vegvesen har etter nyttår reist kontorriggen til byggingen av strekningen Ringebu - Otta på E6. Den siste av de 52 riggmodulene ble satt på plass mandag, opplyser Statens vegvesen.

Riggen vil ha rundt 60 kontorplasser, kantine, møterom, kjøkken og besøkssenter.

Kan stå i 10 år

Statens vegvesen håper på sammenhengende utbygging av hele strekningen Ringebu-Otta, og da vil riggen bli stående i 8-10 år.

- Monteringa av riggen har gått helt etter planen. De første modulene ble levert fredag 4. januar, mandag 7. januar ble den siste modulen heist på plass, sier teknisk byggeleder Kjetil Joten i Statens vegvesen.

Riggmodulene er produsert i Latvia. De ble skipet til Drammen havn og fraktet derfra på trailere til Ringebu, der de ble heist å plass.
Riggmodulene er produsert i Latvia. De ble skipet til Drammen havn og fraktet derfra på trailere til Ringebu, der de ble heist å plass.

Riggen skal være klar til innflytting i midten av februar, og innen da må alt teknisk og elektronisk utstyr være på plass.

Begynner i mars

I mars blir det aller første spadestikket for ny E6 tatt. Da starter bygginga av anleggsveger inn til det som skal bli Teigkampentunnelen i Nord-Fron.

Nærmere sommeren tar den virkelige utbygginga til, nemlig bygginga av ny E6 mellom Frya og Vinstra. Til sommeren lyser Vegvesenet ut den andre store E6-entreprisen i Gudbrandsdalen - bygginga av Vinstra-Sjoa. Her blir det byggestart seint på året i år. Hele strekningen er på 56 km og går gjennom kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel.

Ny E6 blir lagt utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, i ny trasé på vestida av Lågen mellom Harpefoss og Kvam, og i tunnel under Hundorp og gjennom Teigkampen.

Standarden vil være tofeltsvei med midtrekkverk, forbikjøringsstrekninger og planskilte kryss.

Den nye E6-traseen mellom Ringebu og Otta er markert i rødt, den gamle i svart.
Den nye E6-traseen mellom Ringebu og Otta er markert i rødt, den gamle i svart.

Forsiden nå