HJULLÅS: Kontrollørene monterte hjullås på trekkvognen. Denne monteres av når gebyret er betalt.

Første gebyr endte med maks gebyr

TARALDRUD: Etter nye regler kan Statens vegvesens kontrollører ilegge gebyrer for brudd. Første gebyr som er ilagt på Taraldrud endte med maks sum og hjullås montert på bil.

Publisert

Kontrollstasjonen på E6 like før innkjøringen til Oslo om man kommer sørfra, ila en fører fra Belarus som kjørte en lastebil fra Litauen, gebyr på 60.000 kroner pluss 6000 kroner. Det er maks av hva som kan ilegges.

Dette skjedde

Bakgrunnen for ileggelsen er følgende:

Transportfirmaet som sjåføren kjørte for, fikk gebyr på 6000 kroner da det ikke var medbragt løyvedokument i bilen.

Ettersom det er en sjåfør fra et tredjeland (altså ikke landet transportselskapet er fra eller landet transportoppdraget utføres i), er det i tillegg krav om førerattest. Sjåføren har ikke lov til å utføre transportoppdrag i Norge uten dette dokumentet. Gebyret for å ikke ha dette er 60.000 kroner til transportfirmaet.

- Selskapet hevdet de hadde dette, og de hadde hele dagen til å finne det og sende det over. Det hender at man bare har glemt å ha det med, men i dette tilfellet kom det ikke, sier kontrollør Andre Johannessen til A&T.

Visste ikke hva det var

Johannessen sier de viste et skjema av det sjåføren skulle hatt, men at sjåføren ikke visste hva dette var.

Han sier dette er første tilfellet der de som kontrollører i utekontrollen for Statens vegvesen, gir gebyr etter de nye reglene som ble innført 1. mars. I korte trekk går regelendringen på at Statens vegvesen, i tillegg til politiet selvsagt, får rettighet til å ilegge gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket.

I lovendringen kan kontrollørene også montere på hjullås på kjøretøyet inntil gebyret er betalt. Også dette er en stor forandring fra tidligere.

- Nå kan det settes på hjullås for å sikre betaling. Før ila vi bruksforbud, og etter at vi reiste hjem fra jobb var ofte bilen borte neste dag, uten at vi vet om gebyret var betalt eller ikke, sier Johannessen.

Kjørenekt og bil blir stående

Både sjåfør og last kan reise videre eller hentes, men bilen blir altså stående inntil gebyret er betalt. Den aktuelle sjåføren kan ikke kjøre annen transport før førerattesten er på plass.

- En førerattest er som yrkessjåførkompetanse (YSK) å regne, og sikrer arbeidsvilkår og rettigheter for sjåføren, påpeker Johannessen.

Han påpeker at det er tre ukers klagerett på gebyrene dersom selskapet skulle ha dokumentasjonen, men legger til at samtalene utover dagen dreide seg mer og mer om hvordan gebyret skulle innbetales.

Powered by Labrador CMS