Sundbyveien bru i Eidsvoll kommune er bygget over E6. Den ble ført opp i 2010.
Sundbyveien bru i Eidsvoll kommune er bygget over E6. Den ble ført opp i 2010.

Stengt bru må forsterkes

Uavklart når den kan åpnes igjen.

Publisert

Sundbyveien bru på fylkesvei 1590 i Dal i Eidsvoll kommune (Viken) må forsterkes før den gjenåpnes.

- Sundbyveien har gjennomgått spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og kontrollberegninger med tredjepartskontroll på lik linje med de andre bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned. Konklusjonen for Sundbyveien bru er at det må gjøres forsterkningstiltak før den gjenåpnes. Tidshorisonten for dette er ennå ikke avklart. Vi beklager de ulempene dette medfører, men sikkerheten må komme først, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

- Viken fylkeskommune støtter vurderingen, og tar som veieier nå ansvar for prosessen videre og eventuelle tiltak for at brua kan gjenåpnes for ordinær trafikk, sier Elisabeth Bechmann, som er avdelingssjef i rådsområde Samferdsel i utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Sundbyveien bru er en fylkesveibru, med Viken fylkeskommune som veieier. Den ble ført opp i 2010, og er en fagverksbru med mellomliggende tverrspent limtredekke. Lengde er på 61,4 meter, hvor det lengste spennet er på 42 meter.

Status for de stengte bruene

Statens vegvesen leder på vegne av alle veieierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned.

Prosess, tiltak og vurderinger som resultat av dette er det de respektive veieierne av bruene som har ansvar for.

Status i dag er at Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk. Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Evenstad bru på fv. 2188 i Stor-Elvdal er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning. Flisa bru på fv. 206 i Kongsvinger er stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før brua kan åpnes igjen, sier Eiterjord. Også for Sletta bru på kommunal vei i Eidsvoll må stengingen opprettholdes for å vurdere tiltak og alternative løsninger. Denne stengingen har mindre samfunnsmessige konsekvenser på grunn av liten trafikk.

Vurderingene for de gjenstående bruene «pågår for fullt».

- Bruer som har lang omkjøringsvei eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten blir prioritert, sier Eiterjord.

Bruene hvor det ikke er konkludert og arbeid med vurderinger og beregninger fortsatt pågår:

Slik jobbes det med å gjenåpne bruene

- Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i arbeidet med de gjenstående bruene. Det er også jobbet gjennom helgene som er gått siden stengingen av bruene. Ingen bruer gjenåpnes før de er vurdert som trygge, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.

Gjennom spesialinspeksjoner ble hver enkelt bru grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter spesialinspeksjonene blir den enkelte bru på nytt kontrollberegnet med utgangspunkt i hvordan brua er prosjektert og de tekniske beregningene som i sin tid var grunnlag for godkjenningen.

Dette gjøres for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

Noen av de stengte bruene er så gamle at de er godkjent etter «gammelt» regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette betegnes som et svært omfattende og krevende arbeid. Det blir i dette arbeidet benyttet ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene. Når rapporten foreligger, vedtar Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk lastklassifisering.

- Ettersom arbeidet er svært omfattende og krevende, er det ikke mulig å gi en eksakt framdriftsplan for arbeidet med de gjenstående bruene. Når konklusjon for den enkelte bru er klar, så er det veieier som kjører og informerer om prosessen videre, står det i meldingen.

Oversikt over omkjøringene knyttet til de stengte bruene finner du her:

Powered by Labrador CMS