7. februar 2017 veltet en tilhenger og sperret begge felt på E6 i den sørgående retningen like før avkjøringen til Jessheim nord, i Akershus. E6 sørgående var stengt i ca. fem timer.

Grabb opp veltede vogntog - fort

Kommentar: Når myndighetene stenger E6 med fire felt nord for Oslo for å bruke flere timer på å «kose opp» et veltet vogntog/en lastebil - uten å ødelegge noe - får det store økonomiske ringvirkninger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Like sikkert som amen i kirka, velter vogntog og lastebiler flere ganger per år på hovedfartsårene ved Norges største byer. Når oppryddingen starter, er det bileier/vareeier med respektive forsikringsselskap som ofte bestemmer tempoet. Og bilbergerne må være forsiktige med ikke å ødelegge havaristen mer, for da får de det på egen forsikring.

Så når det endelig er avklart berging av vogntog/lastebil, skjer det med lavt tempo og stor følsomhet. Dermed kan det ta 5-6 timer å få bort den havarerte tungbilen på petimetervis.

Samtidig står tusenvis av personbiler og hundrevis av yrkesbiler i kø på strekningen og på omkjøringsveiene et kvart døgn og kanskje mer for at ikke en ødelagt tungbil skal bli mer ødelagt.

I Danmark ser myndigheter og transportbransje nå på muligheter for å inføre en gitt responstid, der det slås fast at veien skal være ryddet og fullt operativ igjen etter et visst antall minutter.

Ifølge den danske bransjeorganisasjonen DI Transport koster det minst 721 kroner for hver time en lastebil står fast i kø.

Hans Kristian Barbøl, Journalist Anlegg&Transport (AT.no)

Det kan være verdt å sette ekstra-kostnadene man får ved å berge et tungt kjøretøy raskt opp og vekk etter et havari i Norge (målt mot en skånsom berging) opp mot ekstrakostnader samfunnet ved privatpersoner og bedrifter pådras i langvarige gigantkøer.

Liv og helse kommer selvfølgelig først, og når det er farlig gods som har havarert på veien må man ta den tiden man trenger.

Men når dette er avklart og sikret, bør de samfunnsøkonomiske sidene telle sterkere enn i dag ved berging i Norge. Det vil selvfølgelig bli et spørsmål om hvem som skal ta regningen når det påføres mer skade på allerede skadde biler ved en raskere berging. Her mener jeg Staten bør trå til økonomisk med økonomiske garantier ut over «normal forsikring» for å få ryddet veiene kjapt - dette gjelder sterkere jo viktigere veien er som hovedfartsåre.

Hans Kristian Barbøl
Journalist AT.no

Powered by Labrador CMS