Risa står bak hovedentreprisen på Solasplitten.
Risa står bak hovedentreprisen på Solasplitten.

Åpnet Solasplitten

Endelig åpnet for trafikk.

Stavanger-trafikantene går en letter tid i møte nå etter at veistrekningen Solasplitten ble åpnet onsdag. Statssekretær Geir Pollestad (Sp) klippet snoren og erklærte veien for åpnet.

Solasplitten forkorter strekning og kjøretid mellom Stavanger Lufthavn Sola og E39 og Forus Næringspark.

Strekningen er planfri med midtdeler på hele strekningen, noe som gjør den mer trafikksikker.

Risa har hatt hovedentreprisen på anlegget, som har en totalkostnad på 620 millioner kroner. Risas kontraktssum er på 297 millioner kroner.

Solasplitten er en tofelts vei dimensjonert for en fart på 80 km/t, men er forberedt for utvidelse til fire felt.

 

Forsiden nå