ASFALT: Disse to lastebilene hadde mye som ikke var i orden. Vegvesenet utstedte en rekke gebyr og pålegg.

Asfaltbilsjåfør som ikke hørte på Vegvesenet ble overlatt til politiet

To utenlandske asfaltbiler ble tildelt diverse gebyrer. – Skremmende lite opptatt av å følge lover og regler sier kontrollør.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 29. juni stoppet Statens vegvesen to utenlandske lastebiler som fraktet asfalt, i Lørenskog. Begge ble tatt med til Risløkka trafikkstasjon i Oslo for utvidet kontroll. 

Den ene lastebilen var overlastet, hadde tekniske mangler, manglende registrerings-dokumenter og brudd på kjøre-/hviletidsreglene. Den hadde ikke godkjent kjennemerke.

For brudd på kjøre- og hviletiden, ble det gitt 1000 kroner i gebyr til sjåføren og 2000 kroner til bileier. For manglende dokumenter, ble det gitt 500 kroner i gebyr til sjåføren. 1,4 tonn overlast ga et gebyr på 8750 kroner til bileier.

Sjåføren måtte også betale gebyr på 3000 kroner for ikke godkjent kjennemerke.

OMLASTING: 1,4 tonn asfalt måtte spas over fra en lastebil til den andre, for at den førstnevnte skulle få kjøre videre. Den andre måtte deretter i sin tømmes helt for asfalt før den kunne kjøres til nærmeste verksted. Sjåføren valgte imidlertid å kjøre videre med lass, og ble derfor overlatt til politiet.

Den andre lastebilen hadde alvorlige tekniske mangler, blant annet feil ved bremser og dekk, manglende dokumenter, og alvorlige brudd på kjøre-/ og hviletidsreglene. I tillegg var ikke fartsskriveren kalibrert i henhold til gjeldende regelverk. 

Det ble ilagt gebyr for kjøre-/hviletidsbruddene på 1000 kroner til sjåfør og 2000 kroner til bileier, 500 for manglende dokumenter, 3000 for ikke forskriftsmessige kjennemerker og 8000 for manglende bombrikke.

Sjåføren av lastebilen fikk beskjed om å laste asfalten over på annet kjøretøy og deretter kjøre tom til nærmeste verksted for reparasjon av bremsene og kalibrering av fartsskriveren. Litt senere ble den sett med asfaltlass i Lørenskog. Da ble den geleidet til Kjeller trafikkstasjon. Der ble det ilagt 3000 kroner i gebyr for kjennemerkene som fortsatt ikke var lovlige. Deretter ble sjåføren overlatt til politiet av Vegvesenets kontrollører.

– Veldig tragisk at vi har aktører i markedet som ikke bryr seg om lover og regler. Det de gjør er både konkurransevridende og trafikkfarlig, sier Ole-Martin Skjollby i Statens vegvesen.

Powered by Labrador CMS