Illustrasjonsbilde fra prøvetaking i forbindelse med oppstart av Nussir-gruve i Finnmark.

Ber regjeringen opprette investeringsselskap for bergindustri

Når regjeringen onsdag fremlegger sitt forslag til statsbudsjett for 2021, krever Norsk Bergindustri kraftfulle og målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler, metaller og byggeråstoff.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Oppdatert statistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning («Harde fakta om Mineralnæringen») viser en bekymringsfull nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019. Det haster å få på plass insentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter, sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri (NB).

- Derfor forventer vi at regjeringen nå tar kraftfulle grep for å sikre samfunnet høyst nødvendig tilgang til mineraler, metaller og byggeråstoff fremover.

Norsk Bergindustri ber regjeringen om å prioritere følgende:

Etablere et statlig investeringsfond/selskap: - Markedet for å kapitalisere opp potensielt lønnsomme prosjekter er svært krevende. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstart- og driftsfasen, og vil bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler, skriver NB i en pressemelding.

Innføring av en skatterefusjonsordning: - Oppstart av ny næring i Norge tar for lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon) og det er forbundet med stor politisk risiko. Fravær av letevirksomhet fører nødvendigvis til fravær av ny mineralindustri. En tidlig skatterefusjon gjør at den økonomiske byrden og kapitalen som bindes ved å starte leteaktivitet reduseres. Vi ser for oss en ordning med refusjon tilsvarende selskapsskattesatsen. Det betyr at selskap som ikke er i skatteposisjon kan velge å få utbetalt fremtidig skattefordel umiddelbart (dvs. påfølgende år), tilsvarende ordning som oljebransjen, foreslår NB.

Styrking av Norges geologiske undersøkelse (NGU): - Vi trenger mer kunnskap om Norges mineralressurser for å kunne utvinne mer på en lønnsom og bærekraftig måte. For å få fart på den geofysiske kartleggingen av Norge, krever vi årlige ekstrabevilgninger på minst 20 millioner kroner frem til og med 2030. Da kan denne kartleggingen av Norge antakelig fullføres. Dette krever selvsagt en langsiktighet, men til gjengjeld vil dette øke presisjonen og effektiviteten i letevirksomheten, som er positivt for næringen, står det i meldingen fra NB.

- Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, sier Hall.

Powered by Labrador CMS