”Jern-Erna” har havarert

TBM maskinen ”Jern-Erna”, som borer en 7,2 kilometer lang vannkrafttunnel i Nedre Røssåga, har havarert. Et lager på 21 tonn og 5,2 meter i diameter må byttes.

Spesialmaskin til Sporveien

Oslo Sporveier fikk i dag levert sin nye Hitachi Zaxis 85 US med todelt bom. Maskinen er den første 8-tonneren med bomrotsinnfestning og delt bom Nasta har levert.

Gode utsikter for Transport 2015

Tre uker før transportutstillingen Transport 2015 åpner i Herning, melder arrangøren, Messecenter Herning, at mer enn 230 utstillere er påmeldt og vil legge beslag på ni utstillingshaller.

Laget skjær til hjulgraveren

Peder Horn (24) satt og tittet på en som brøytet med en hjulgraver på YouTube. Idéene han fikk der ble virkeliggjort med sveiseapparatet i pappas møkkakjeller.