Volvo anleggsmaskiner og lastebiler samkjører

GARDERMOEN (AT.no): De norske Volvo-organisasjonene Volvo Trucks og Volvo Maskin arrangerer en kjempestor kundeaktivitet på Hovinmoen like ved Gardermoen to uker i april/mai. Med på aktiviteten er også Volvo Buss og Volvo Penta.

Samferdselsprosjekt på høygir

Som svar på regjeringens ønske om raskere gjennomføring av samferdselsprosjekter, har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 funnet en effektiv modell for samarbeid mellom de ulike aktørene. Norconsult er en av dem.