Kofa: - Kontraktvinner Carl C. Fon skulle vært avvist

Entreprenør Carl C. Fon AS er godt i gang med bygging av sju km ny riksvei 36 i Telemark etter å ha kommet med tilbud på 177 mill. kroner. Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa) har avgjort at tilbudet burde vært avvist.