«Komplett kaos» mellom Bergen og Oslo

E16 er stengt i Vaksdal, i Hordaland, etter jordras. Omkjøringsveien, fylkesvei 7, er ikke egnet for møtende trafikk. Nå er det kolonnekjøring mellom Granvin og Kvanndal med to timers ventetid.