Volvo OG Scania er tingen...

RØYSE (AT.no): I 1962 kjøpte Ole Gomnæs på Røyse (Ringerike) en BM-Volvo LM 218 baklaster. Da var tvillingsønnene Ole Petter og Hans knapt to år gamle. I dag er brødrene 52 år og kjører fortsatt den 54 år gamle Volvo-lasteren som bare har ca. 5000 timer på telleren.

Her fraktes dronning Sonjas barndomshjem

OSLO (AT.no): De første delene av dronning Sonjas barndomshjem ble natt til 14. oktober flyttet fra Vinderen i Oslo til Maihaugen på Lillehammer. Nordic Crane AS gjorde jobben som skiller seg litt fra de mange andre jobber.