- Jobbet 1000 timer overtid

En tidligere ansatt i Nordic Crane hevder at han jobbet over 1000 timer overtid på ett år. Bedriften avviser påstanden.

Bergingsaksjon fra vondt til verre

Her prøver bilberger Ole Henrik Blengsli å berge en krokbil opp av grøfta med én tungberger. Etter en god stund med berging, står lastebilen som skal berges mer usikkert enn noen gang.

Volvo OG Scania er tingen...

RØYSE (AT.no): I 1962 kjøpte Ole Gomnæs på Røyse (Ringerike) en BM-Volvo LM 218 baklaster. Da var tvillingsønnene Ole Petter og Hans knapt to år gamle. I dag er brødrene 52 år og kjører fortsatt den 54 år gamle Volvo-lasteren som bare har ca. 5000 timer på telleren.