Rensket frem sprengstoff

I september har det vært to hendelser med sprengstoff på anlegget E134 Gvammen-Århus der Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er varslet.