Veikryssing koster 370 mill. ved Gardermoen

Det skal bygges to store kryss på E6 mellom Jessheim og Gardermoen, Akershus. Medregnet veibygging i nærområdet blir prislappen på til sammen ca. 590 mill.kroner. Nå vil samferdselsministeren samkjøre utbyggingen.

Peab med trafo-oppdrag

Peab Anlegg har fått i oppdrag av Statnett å utføre grunn- og byggearbeider for ca. 100 mill. kroner på tre transformatorstasjoner i Nord-Trøndelag og Nordland.

Driftssikre Opel Movano

Den største av Opels varebiler, Movano, er ifølge 2015-utgaven av feilrapporten til tyske Dekra best i klassen når det kommer til driftssikkerhet.