Bruekspertene i hall 104: Disse karene hos Moelven Limtre AS har bearbeidet og prøvemontert mange bruer. De er glade for konklusjonen i rapporten fra Statens vegvesen. Fra venstre: Svein Erik Smedby, Gjermund Flaten, John Waagan, Trond Hagen, Jan Ove Olafsen og direktør Rune Abrahamsen.
Bruekspertene i hall 104: Disse karene hos Moelven Limtre AS har bearbeidet og prøvemontert mange bruer. De er glade for konklusjonen i rapporten fra Statens vegvesen. Fra venstre: Svein Erik Smedby, Gjermund Flaten, John Waagan, Trond Hagen, Jan Ove Olafsen og direktør Rune Abrahamsen.

- Limtrebruer er trygge

De ansatte i Moelven Limtre AS er glade for en fersk rapport fra Statens Vegvesen som viser at limtrebruene de har bygget i flere tiår beviselig er trygge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Etter hendelsen på Perkolo bru over ny E6 i Gudbrandsdalen og feil funnet på Sundbyveien bru, begge deler i februar 2016, ble det opprettet en faggruppe som skulle kontrollere øvrige fagverksbruer i tre. Kontrollrapporten er nå klar, og viser at det ikke er funnet lignende prosjekteringsfeil på noen av de andre bruene.

Har ikke funnet bæreskader

Det er heller ikke funnet svakheter ved tre som byggemateriale i bruer. De inspeksjonene som er gjennomført nå har ikke avdekket skader som reduserer bruenes bæreevne. Det er heller ikke funnet tegn til overbelastning.

Rapporten omhandler 12 bruer: Moumbekken bru og Bliksland bru i Østfold, Fjell-Leet bru, Sundbyveien bru, Blakkisrud bru, Statsrådveien bru og Sletta bru i Akershus, Evenstad bru, Ny Flisa bru, Skubbergsenga bru og Norsenga bru i Hedmark, og Tretten bru i Oppland.

- Hovedhensikten med gjennomgangen har vært å se etter alvorlige prosjekteringsfeil, sier leder for Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Jon Henning Prestegarden.

Bortsett fra de som tidligere er avdekket på Sundbyveien bru, er det ikke funnet slike alvorlige feil.
- På enkelte av bruene har vi funnet mindre avvik. På disse bruene vil vi forsterke enkeltpunkter, sier Prestegarden.

I 2010 ble det innført nytt regelverk for prosjektering av bruer. Blakkisrud bru og Tretten bru er prosjektert etter det gamle regelverket. På disse bruene vil Statens vegvesen gjøre enkle tiltak slik at de også tilfredsstiller det nye regelverket.

Viktig rapport for Moelven

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS – bedriften som leverte Perkolo Bru og mange av de andre kontrollerte bruene - understreker viktigheten av at Statens Vegvesen opprettet faggruppen:

- På denne måten ble det mulig å gå grundig til verks. I en så alvorlig sak er det vesentlig å luke ut usikkerhet for å kunne garantere publikum, utbygger og reisende at noe liknende aldri vil skje igjen, sier Abrahamsen.

Dernest gleder han og de ansatte på Moelven Limtre seg over konklusjonen i rapporten.

- Rapporten friskmelder både limtre som konstruksjonsmateriale og bruer laget i limtre. Det er ikke funnet svakheter ved tre som byggemateriale i bruer. De inspeksjonene som er gjennomført nå har ikke avdekket skader som reduserer bruenes bæreevne. Det er heller ikke funnet tegn til overbelastning. Det vil si at limtrebruer er trygge, sier Abrahamsen.

Sjokkerende opplevelse

Abrahamsen innrømmer at hendelsen i Gudbrandsdalen i vinter var en sjokkerende opplevelse både for ham og de øvrige ansatte i Moelven Limtre.

- Vi har bygget limtrebruer lenge og innehar både tung kompetanse, ekte stolthet og nøyaktighet i det vi utfører. Derfor kunne vi nesten ikke tro det var sant da de første nyhetsmeldingene om brukollaps tikket inn på ettermiddagen 17. februar. Vi var tidlig sikre på at kollapsen ikke skyldtes limtre som materiale, limtres bæreevne eller feilmontering av brua. Rapporten fra vegvesenet underbygger dette, sier Abrahamsen.

Ser fremover

Nå ser limtresjefen fremover ,og gleder seg sammen med sine kolleger i Moelv over mange nye bruprosjekter langs veinettet over hele landet.

- Vi har levert flere fantastiske bruprosjekter i år, og vi skal levere flere i høst og til neste år. Moelven Limtre satser på å bygge mange flere limtrebruer i årene som kommer, sier Abrahamsen.

Powered by Labrador CMS